Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Mostheuvel in Malle

Algemeen

De middagpauze is onderwijstijd

Om ervoor te zorgen dat de middag tot de onderwijstijd gerekend kan worden heeft de directeur drie keer een gemotiveerde vraag ingediend bij de inspectie.

Leraren doen zelf toezicht.

Ouders betalen niet voor de middagpauze. Die middagpauze is helemaal ingekanteld in de schoolopdracht. Kinderen komen van ver met de bus naar deze school. Ze kunnen niet kiezen om thuis te gaan eten.

"De inspectie vroeg ons om onze schooltijd in vraag te stellen. Zo zijn we beginnen nadenken over de invulling van de middag. Dat is op de schoolraad gekomen. Ouders zijn hierover bevraagd. We vinden een korte en krachtige speeltijd waarin kinderen tot spel en ontspanning komen beter dan een lange speeltijd."
Directeur
Mostheuvel

Maaltijd

"De redenen waarom we in de klas eten zijn veiligheid en rust. Door samen te eten in de klas ontmijn je potentieel moeilijke momenten op de speelplaats. Onder begeleiding van de klasleraar kunnen kinderen al tijdens het eten een keuze maken voor wat ze op de speelplaats gaan doen."
Directeur
Mostheuvel
In de klas met de klasleraar

De kinderen eten van 12.20u tot 12.45u in de klas met hun klasleraar. Samen eten is deel van de leeropdracht. Sommige leraren eten mee met de kinderen, anderen niet. De leraren hebben ofwel voor de middag ofwel na de middag een uur pauze.

Hoe de maaltijd verloopt, bepaalt de klasleraar. Meestal is er eerst een verwelkoming, vaak een liedje. Dan eten de kinderen 15 minuten in stilte. Zo kunnen ze zich concentreren op het eten. Kinderen die klaar zijn, mogen wat  speelgoed nemen uit de wachtkast.

kinderen eten boterhammen uit brooddoos

Speeltijd

Verschillende speelplaatsen

De speeltijd duurt van 12.45u tot 13.10u. Er zijn vier speelplaatsen. Eén daarvan is een rustige speelplaats. De werking op de rustige speelplaats is individueler dan op de twee andere speelplaatsen. Kinderen kunnen er knutselen. Er is een tuintje.

De school bepaalt zorgvuldig waar elk kind speelt, in overleg met de klassenraad.

"Er zijn altijd kinderen voor wie de speeltijd niet ontspannend is en die extra zorg nodig hebben. Dan kijken we of dat kind niet beter naar een andere speelplaats gaat. Soms kunnen kinderen dan spelen bij een vriend uit een andere klas. Of ze gaan naar de rustige speelplaats. Als begeleider is het zoeken tot je iets gevonden hebt dat bij het kind ontspanning brengt."
Leraar
Mostheuvel
Zandbak met houten paaltjes in school
“De speeltijd is het moeilijkste moment van de dag. Het is belangrijk om daarin te investeren want loopt het niet goed dan ben je nadien bezig in je klas met conflicten oplossen.”
Directeur
De Mostheuvel
“Toezicht doen is hier niet: ‘laat ze nu maar spelen’. Vroeger was het zo dat leraren samenstonden met iemand die ze goed kenden, zodat ze ook eens konden babbelen. Dat werkt niet. Toezicht doen is werken. Kinderen hebben nabijheid nodig.”
Leraar
De Mostheuvel
Actief toezicht

De Mostheuvel is met 70 kinderen een kleine school. De begeleider-kindratio tijdens de middagspeeltijd is doordacht. Er staan telkens twee leraren voor een twintigtal kinderen op de speelplaats. Een meer ervaren leraar die alle kinderen goed kent, staat samen met een minder ervaren leraar. Zo kunnen ze van elkaar leren. Vaak is het zo dat één leraar het spel begeleidt, eventueel meespeelt terwijl de andere rondloopt. Kinderen mogen hier niet uit het toezicht verdwijnen. Ze krijgen duidelijke grenzen.

Zorgen voor veiligheid

De leraren die toezicht houden, werken zowel preventief als probleemoplossend. Hun opdracht is een veilig klimaat te scheppen voor de kinderen op de speelplaats. De afspraak is dat de speelplaatsleraar de conflicten oplost. Dat hoeft niet altijd onmiddellijk te gebeuren. Soms laat de leraar een conflict even rusten en lost het later op.

“De speelplaats is een potentieel ontplofbaar moment en als leraar moet je die spanning aanvoelen en voor het ontploft al ingrijpen. Onze kinderen hebben bijvoorbeeld vaak moeite met verliezen. Als turnleraar weet ik welke kinderen daar last mee hebben en daar hou ik rekening mee als ik de ploegen indeel. Zo anticipeer ik op mogelijke problemen.”
Leraar
De Mostheuvel
“Op het einde van de dag hebben wij een briefing waarin we ook het gedrag op de speelplaats bespreken. Alle leerkrachten staan daarvoor open.”
Directeur
de Mostheuvel
Samen

Het uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op spelen. Om dat te voorzien wordt in deze school heel wat geïnvesteerd. Het hele team is gemotiveerd om dat recht op spelen voor alle kinderen waar te maken.