Een verbetertraject opzetten

Aan de slag

Is de middagpauze op jouw school een bron van stress voor leraren en andere volwassenen? Vervelen kinderen zich? Is het te druk in de refter? Wil je komen tot een aangename speeltijd die als echte vrije tijd voelt voor kinderen en team?

Dat kan! Maar hoe pak je dat aan?

Stapsgewijs. Veranderen is geen gemakkelijk proces. Het kost tijd en moeite en vraagt een planmatige aanpak. Wij willen je op weg zetten om dat proces vorm te geven. Op basis van de principes van waarderend veranderen en van participatief actieonderzoek maakten wij een plan van aanpak met zes grote stappen. Voor elk van deze zes stappen vind je aanknopingspunten, tips en inspiratie op onze website.

 

DRIE TIPS VOOR DE START

  1. Stel een werkgroep samen van enkele teamleden die zich willen engageren om de middagpauze te verbeteren. Zorg dat in de werkgroep de mensen zitten die zich het meest betrokken voelen bij de middagpauzes en de mensen die er beslissingen over kunnen nemen. De directeur hoort daar zeker bij. De zorgcoördinator heeft vaak veel inzicht in de noden van kinderen. Misschien ook de turnleraar? En iemand van de middagbegeleiders?
  2. Voorzie tijd in de opdracht van de werkgroepleden. Plan minstens maandelijks een vergadering in.
  3. Maak vooraf afspraken over de werking van de groep: Wie zit de vergaderingen voor en zorgt voor een agenda? Wie maakt verslag? Hoe lang duren de vergaderingen? Hoe gaan jullie beslissingen nemen? Duidelijke vergaderafspraken zorgen voor motivatie en vermijden vergaderfrustraties.