Dokata in Gent

Een leerlingenbegeleider op school

Werken aan gedrag en emotie

Kinderen hebben in Dokata middagpauze van 12.15u tot 13.35u. Tijdens het eerste deel van de middagpauze eten de kinderen in groepen op verschillende momenten in de twee cafetaria's. Vanaf 13u zijn alle kinderen samen op de speelplaats. Teveel leerlingen, onder wie heel wat leerlingen die moeilijk gedrag vertonen, tegelijk op de speelplaats zorgde voor hevige ruzies en fysiek en verbaal geweld. De school heeft in het verleden hard gewerkt aan speelzones op de speelplaats maar dat bleek niet voldoende. Vertrekkend van de schoolvisie en van participatie van begeleiders en kinderen ging het team op zoek naar een oplossing. De functie van leerlingenbegeleider werd in het leven geroepen.

"'Gedrag en emotie' werden onze schoolprioriteiten. Om sterker daarop in te spelen hebben we gekozen om de functie van leerlingenbegeleider in het leven te roepen. Zij heeft een ander uurrooster dan de rest van het team. Ze neemt haar pauze voor de middag en werkt telkens van 12.15u tot 14.30u. Daarnaast heeft ze enkele andere taken op school. "
Directeur
Dokata
kar met spelmateriaal
"Als de nood hoog is en je bent creatief kan je zo'n leerlingenbegeleider in elke school laten lukken. Door nauw samen te werken met het team en dit vooraf te bespreken met de personeelsvertegenwoordiging op het LOC (lokaal onderhandelingscomité) is er een breed draagvlak. Onze organisatie in teams met co-teaching als norm, maakt het gemakkelijker om zoiets te organiseren. Niemand staat alleen in de klas. In de namiddag is er vaak projecttijd. Kinderen die eerst nog in gesprek zijn met de leerlingenbegeleider, kunnen nadien vlot inpikken in de les."
Directeur
Dokata
Tijd om kinderen en team te coachen

De leerlingenbegeleider heeft ervaring in het werken met kinderen uit onderwijs type 3. Ze was al een aantal jaren werkzaam in de school. Haar taak is het begeleiden van leerlingen tijdens de middagpauze. Ze voorziet in uitdagend begeleid aanbod voor verschillende leeftijden, waaraan kinderen vrij kunnen deelnemen. Daarnaast begeleidt ze kinderen met meer noden en kinderen die ongewenst gedrag vertonen op de speelplaats. Ze coacht ook leraren in het begeleiden van kinderen die moeilijk gedrag vertonen. Ze heeft tijd na de speeltijd om conflicten uit te praten en gesprekken te voeren, zodat kinderen nadien rustig de klas kunnen binnengaan.