Jenaplanschool Hippo's Hof in Gent

Maaltijd

Een huiselijke sfeer

De kleuters eten in hun eigen klas. De kinderen van de lagere school eten in een polyvalente zaal die tijdens de middag wordt omgebouwd tot refter. De klaptafels worden opengeklapt. Er is een keuken aan deze zaal. Kinderen kunnen warm eten. De middag is zo opgezet dat kinderen zoveel mogelijk zelf doen en kiezen. De kinderen van de lagere school mogen kiezen wanneer ze eten. De meeste kinderen eten graag om 12u maar dat is niet verplicht.

De school hecht veel belang aan een huiselijke sfeer, ook tijdens de middagpauze. Kinderen mogen praten tijdens het eten. Ze kiezen waar ze gaan zitten. In Hippo's Hof worden de tafels netjes gedekt: met echte glazen, porseleinen borden en echt bestek. Regelmatig sneuvelt er een glas maar dat is geen probleem.

"Kinderen en ouders vertellen vaak dat ze niet meer samen aan tafel zitten om te eten en te praten. Want ze werken lange dagen en de kinderen eten op school. Alleen in het weekend zitten ze samen aan tafel. En dat willen wij eigenlijk aan kinderen aanbieden. Samen eten en praten. Want dat is gezellig. En eten moet ook gezellig zijn."
Directeur
Hippo's Hof
Kind met brooddoos tijdens lunchpauze

Speeltijd

"Kinderen vinden het leuk om op de speelplaats te spelen, maar ook in het park. We speelden vroeger met klasgroepen in het park maar daar zijn we van afgestapt. Sommige kinderen gaan echt niet graag naar het park. We maken er geen strijd meer van als een kind niet mee wil."
Directeur
Hippo's Hof
De ruimte optimaal benutten

De speelplaats is ingericht met het oog op actief spel. Er is een pannaveld. Er zijn een berg met een glijbaan, een zandbak, een klauterparcours, een buitenkeuken en er is een stuk verharde speelplaats waar de kinderen kunnen skaten. Er zijn veel speelmogelijkheden maar de speelplaats is relatief klein voor het aantal kinderen dat hier speelt. Er was veel agressie en frustratie omdat de kinderen te dicht op elkaar zaten. De school heeft dit opgelost door het parkje aan de overkant van de straat ook te benutten tijdens de middagspeeltijd. Daarvoor hebben ze een beurtrolsysteem opgezet dat ze flexibel hanteren. 

Kinderparticipatie

Mee beslissen en onderzoeken

Kinderen hebben veel inbreng in Hippo's Hof. Op vraag van de kinderen werd de organisatie van de maaltijd en van de middagpauze herbekeken. Eerst was er een eerder strikte organisatie: iedereen een vaste plaats, op bepaalde momenten samen naar binnen, op bepaalde momenten samen naar buiten. Dat evolueerde naar een veel lossere organisatie. De kinderen zijn zelf aan de slag gegaan met tekeningen, briefjes, voorstellen. De middagbegeleiders werden betrokken en gingen in gesprek met kinderen. Zo hebben kinderen en begeleiders samen de organisatie van de middag aangepakt.

"Die vorm van participatie wordt hier gestimuleerd omdat wij in ons onderwijs onderzoekend te werk gaan. Onze kinderen zijn het gewoon om onderzoeksvragen op te stellen. De leerkracht vraagt de kinderen wat ze willen op de speelplaats. De kinderen doen een onderzoek naar de mogelijkheden. Wat willen we? Een skateramp? Wel, onderzoek dat eens. Hoeveel kost dat? Waar kunnen we dat kopen? Moeten we pannenkoeken verkopen om dat aan te kopen? De kinderen maken een stevig dossier vooraleer ze langskomen bij mij om hun vraag te bekijken."
Directeur
Hippo's Hof

Samenwerking

"De begeleiders van de buitenschoolse opvang hebben het niet gemakkelijk. We proberen met schooleigen afspraken hun werkomstandigheden zo goed als mogelijk te maken. Ik hoor dat ze hier graag werken. Ze moeten er wel heel wat voor over hebben om hier te werken: vijf keer per jaar een avondvergadering van zes tot acht uur ’s avonds en pedagogische studiedagen meevolgen. Je krijgt er wel iets voor terug. Als er een Jenaplanvorming is mogen ze aansluiten, als wij vieren, dan zijn ze daar evengoed bij."
Directeur
Hippo's Hof
Begeleiders en leraren: één team

De begeleiders van de buitenschoolse opvang organiseren de middagpauze. Zij krijgen veel inspraak. Ze horen bij het team. Dat betekent dat zij verwacht worden op de personeelsvergaderingen, ze nemen deel aan pedagogische studiedagen, gaan mee op vormingen. Ze krijgen de verslagen van relevante vergaderingen, ontvangen de nieuwsbrief voor ouders. Kortom, zij zijn volledig op de hoogte. Ze doen dat op vrijwillige basis want strikt genomen zit de extra tijd die ze hieraan spenderen niet in hun contract.

Er is een sterke samenwerking tussen leraren en begeleiders. Tijdens het eerste kwartier en het laatste kwartier van de middagpauze zijn er ook leraren op de speelplaats. Dat zijn momenten van communicatie-overdracht. Heeft een kind een moeilijke voormiddag gehad in de klas, dan wordt dat doorgegeven.