Mater Dei Driehoek in Brasschaat

Maaltijd

Pop-uprestaurant

De middagpauze duurt in Mater Dei anderhalf uur. De kinderen van de lagere school hebben een uur tijd om te gaan eten in hun eigen 'Pop-uprestaurant'. Daar wordt geen eten geserveerd. Wel mogen de kinderen volgens het idee van de vrije refter zelf kiezen wanneer ze in het restaurant hun boterhammen opeten. Er staan tafels van verschillende hoogte en grootte, er staan plantjes op de tafels en er liggen placemats op. Kinderen kiezen zelf waar ze gaan zitten. Bij mooi weer kunnen de kinderen ervoor kiezen om buiten te picknicken.

"Ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan bij alle kinderen, ook bij de kleuters. Kinderen konden op de plattegrond van de school met rode en groene mannetjes aanduiden waar ze het wel leuk en niet leuk vonden. En nadien ben ik dat dan in de klassen gaan bespreken om te horen van wat is er dan wel leuk en wat juist niet . Daar kwam uit dat kinderen de refter saai vonden: 'wij mogen niet kiezen waar we zitten', 'wij mogen niet babbelen'. En ja, zo is dat gegroeid. Zij hebben voorstellen gedaan en wij hebben dan in een personeelsvergadering bekeken wat haalbaar is. Want als volwassene moet je het natuurlijk organiseren op een veilige en verantwoorde manier."
Directeur
Mater Dei Driehoek

Speeltijd

"Wij hebben twee jaar lang een project gehad over het schoolbos. Je kon daar kampen bouwen, heel tof maar er was veel ruzie in dat bos omdat kinderen kampen van anderen gingen afbreken en takken gingen stelen. Met de Babbelclub (leerlingenraad), een werkgroep van leraren en in samenwerking met ouders, hebben we daar een hele visie rond opgebouwd en een groot speelaanbod opgezet. Dat is heel doordacht gebeurd. En dat werkt heel goed nu."
Directeur
Mater Dei Driehoek
Een speelbos

Kinderen spelen elke middag een half uur in het stuk bos aan de school. In het bos is er een groot aanbod: er is een deel afgesloten waar de jonge kinderen kampen in kunnen bouwen, er is een blotevoetenpad, er staat een strandhuisje met zelfgemaakte spelletjes, er is een hoogteparcours, er staan enkele speeltuigen, een fitometer, een verspringbak, een vertelhut. Er werd een schoolbosvisie uitgeschreven. Het aanbod werd door leraren, kinderen en ouders samen opgebouwd.

Een uitleendienst

Op de speelplaats waren er vroeger heel wat conflicten. De ballen werden afgepakt. Er was ruzie over het voetbalveld. Samen met de leerlingenraad hebben de leraren een uitleendienst met spelmateriaal opgezet. Het vijfde en het zesde leerjaar bemannen deze dienst. Op de speelplaats hangt een groot bord met fotootjes van wat er beschikbaar is. Leerlingen kunnen daar kiezen. Leen je iets uit, dan wordt je naam opgeschreven. Je bent er dan verantwoordelijk voor en zorgt dat het terug komt. Het materiaal ligt mooi geordend en gelabeld in een apart lokaaltje. Kinderen kunnen dat zelfstandig opruimen. Er is een tafeltennistafel, jongleermateriaal, allerlei soorten ballen, doekjes, stelten, ...

"Die uitleendienst werkt meestal goed. Niet altijd want soms klagen de kinderen van het zesde dat ze op de speelplaats nog dingen moeten oprapen als er al gebeld is. Maar je weet wie dat had en dan kan je die kinderen daarop aanspreken. En dat gaat dat weer terug beter."
Directeur
Mater Dei Driehoek