Vergroen je speelplaats

De Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi leerde ons dat, naast de kinderen en de volwassenen, de ruimte de derde pedagoog is, die kinderen laat groeien. De manier waarop die ruimte vormgegeven wordt, kan kinderen aanzetten tot initiatief en beweging maar ken ook rust brengen. Een groene ruimte met verstopplekjes en klautermogelijkheden zorgt voor meer beweging, spel en rust dan een betonnen speelplaats. Heel wat scholen zetten in op de vergroening van hun speelplaats. Uit onze enquête blijkt dat in ongeveer een op vier scholen kinderen 's middags kunnen spelen in een tuin.

De omvorming van je stenen speelplaats tot een groene ontdektuin is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt denkwerk, visie, helpende handen en geld. We verwijzen je hier graag naar een aantal organisaties die je daarin kunnen ondersteunen.

kinderen spelen met konijn op school

MOS helpt scholen om te verduurzamen en te vergroenen. Mos ondersteunt vergroeningstrajecten op maat. Op hun website vind je inspiratie en je vindt er ook subsidiekanalen.

Pimp je speelplaats biedt inspiratie en concrete tips om je speelplaats te vergroenen.

De provincies voorzien subsidies of steun om je speelplaats te vergroenen:

- West-Vlaanderen

- Oost-Vlaanderen

- Vlaams Brabant

- Antwerpen

- Limburg

Informeer bij je stad of gemeente of zij subsidies voorzien.

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil scholen stimuleren om hun schoolomgeving te vergroenen. Houd hun projectoproepen in het oog.