Wat met voetballen op de speelplaats?

Voetbal is voor sommige kinderen ontzettend belangrijk. Op de scholen die deelnamen aan ons onderzoek was er op de speelplaats een plek gereserveerd om te voetballen. Scholen werken met een speelschema dat elke klas of leerjaar welbepaalde momenten toekent om te voetballen. Toch blijft voetbal vaak voor discussie zorgen. Voor middagbegeleiders is het niet gemakkelijk om het voetbalspel te begeleiden.

Omdat voetbal voor veel kinderen zo’n belangrijke uitlaatklep vormt tijdens de speeltijd is het aangewezen om er op de speelplaats ruimte voor vrij te maken.

In het Sleutelhof in Rumst gingen we in gesprek met de voetballers van het vijfde leerjaar om te weten wat zij belangrijk vinden tijdens de middagspeeltijd.

Een duidelijk afgelijnd voetbalveld, met zichtbare lijnen en degelijke doelen helpt om het voetbal vlot te laten verlopen. Zo weten de kinderen die niet voetballen waar ze best niet komen.

Lege speelplaats met afgelijnd voetbalveld en klimrek

In de ideale wereld is er een middagbegeleider die het voetbalspel in goede banen kan leiden. Als de voetballende kinderen zelf kunnen kiezen, is er een volwassene die iets van voetbal kent die als scheidsrechter kan optreden. Dat is niet zo gemakkelijk waar te maken. Maar misschien is het wel een optie om op bepaalde middagen een voetbaltornooi te organiseren waarbij wel een volwassen scheidsrechter aanwezig is?

“Ik wil dat er een scheidsrechter is en lijnen en een stip. Want we hebben soms ruzie met het vierde over penalty. Ja want die zeggen 8 jaar 8 stappen. Wij zijn 11 jaar, 11 stappen. Dan moeten wij meer stappen doen. Maar dat is niet eerlijk voor mij. ik ben klein.”
Mo
10 jaar
“Het vierde wil altijd met ons meedoen maar wij mogen dan niet met hun meedoen. Soms mogen we meedoen maar niet altijd. Wij laten hun heel de tijd meedoen. Ze moeten dat wel eerst vragen.”
Mitchy
11 jaar

Een duidelijk speelschema is nodig om het voetballen vlot te laten verlopen. Laat de kinderen zelf suggesties doen om dat schema uit te werken. Laat hen ook afspraken maken, bijvoorbeeld over de aanpak wanneer klassen die niet aan de beurt zijn toch willen meedoen. Eens het schema er is, is het belangrijk dat de middagbegeleiders zich eraan houden. Kinderen houden niet van onduidelijkheid.

Ook de diehardvoetballers willen wel eens aangemoedigd worden om andere dingen te doen dan voetballen. Een helder schema met duidelijke momenten waarop het voetbalveld niet vrij is, zorgt ervoor dat ze ander spel moeten zoeken.

“De dagen dat jullie niet mogen voetballen, hoe amuseren jullie je op de speelplaats? Koppen. En ook: het was Halloween en we deden een spel met de meisjes en met de jongens. Een Halloweentocht maken. Met onze kleren in het bos. En dan moesten we ons verstoppen. Dat was leuk.”
Sam
10 jaar