Analyseer en selecteer

Kinderen in de gang met rugzak

Je hebt de tijd genomen om alle betrokkenen te bevragen. Je hebt een heleboel informatie verzameld: filmpjes van kinderen, tekeningen, verslagen van interviews met leraren, gesprekken met begeleiders … Hoe analyseer je die informatie? En wat geef je door aan je team, in welke vorm? Hoe stel je prioriteiten?

Dat kom je hier te weten!

In drie stappen naar een duidelijke afbakening

Stap 1: Analyseer de resultaten en orden ze in thema’s

De eerste stap onderneem je samen met een aantal leden van de werkgroep. Het is handig als één of twee mensen deze taak op zich nemen. Idealiter zijn dat de leden die ook de ontdek- en droomfase opgevolgd hebben.

Je verzamelt alle resultaten. Je leest en bekijkt al wat je verzamelde. Je ordent vervolgens de resultaten in twee hoofdthema’s: maaltijd en speeltijd. Misschien heb je maar over één thema onderzoek gevoerd. Dan kun je deze stap overslaan. Vervolgens orden je de resultaten in vier thema’s.

schema met maaltijd en speeltijd in

Wij vonden het handig om met padlets te werken en daarin per thema de positieve ervaringen in het groen aan te duiden en de negatieve ervaringen of hindernissen in het rood. De dromen en suggesties kun je per thema in een aparte padlet verzamelen. Bij de verhalen uit de praktijk kun je meer lezen over onze aanpak. Evengoed kun je grote posters gebruiken, waarop je de informatie per thema verzamelt.

Belangrijk is dat je in deze stap neutraal probeert te blijven. Je laat alle stemmen en ervaringen aan bod komen. De bedoeling is hier om een overzicht en analyse te maken van de bevindingen uit je ontdek- en droomfase.

Stap 2: Communiceer

Je analyse is klaar. Je bent er hopelijk in geslaagd om een heldere samenvatting te maken. Nu is het belangrijk dat je de resultaten doorspeelt aan alle betrokkenen.

Voor de hand liggend is dat je deze stap samen met je lerarenteam  neemt. Je kan dat doen tijdens een personeelsvergadering. Nodig de middagbegeleiders ook uit. Lukt dat niet, kun je met de middagbegeleiders een aparte vergadering houden. Je kunt in deze stap ook de kinderen betrekken door de resultaten van het onderzoek te delen op de leerlingenraad. En ouders kun je informeren via de ouderraad.

Vervolgens laat je hen in kleine groepen reflecteren over de resultaten: herkennen ze de analyse? Zijn er dingen die ze nog willen toevoegen? Zo kom je tot een gedragen analyse.

Stap 3: Kies één of twee hoofdthema’s

Nadat je de resultaten besproken hebt, stellen de betrokkenen prioriteiten. De middagpauze is een breed onderwerp, met veel aspecten waaraan je kunt sleutelen. Het is belangrijk om in deze fase het project meer af te bakenen. Vraag de betrokkenen om de thema’s in volgorde van belangrijkheid te rangschikken. Zo kom je te weten welke subthema’s  een meerderheid van de betrokkenen belangrijk vindt.

Vraag de betrokkenen ook om de dromen en acties die je in de gekozen subthema’s verzamelde nog een keer te evalueren en aan te vullen. Deze dromen en acties vormen voor jouw werkgroep een mooi vertrekpunt om verder te werken aan een plan van aanpak.

Kinderen zitten op een rijtje op een berg

In basisschool Bloemendaal in Schoten verzamelden we een heleboel gegevens over  de ervaringen en dromen van alle betrokkenen bij de middagpauze: observatieverslagen, verslagen van de personeelsvergadering, verslagen van een focusgesprek met de middagbegeleiders, filmpjes, tekeningen, plattegronden met stickers, verslagen van stellingenspellen van kinderen en de resultaten van een online bevraging van ouders.

De directeur en de onderzoekers namen alle informatie zorgvuldig door. We bespraken samen wat we uit het onderzoek haalden. Vervolgens rangschikten we alle informatie per thema. Hiervoor werkten we met padlets. We maakten een padlet met een overzicht van alle resultaten. Positieve ervaringen zetten we in het groen. Negatieve ervaringen in het rood.

Daarnaast maakten we per thema een aparte padlet met alle verzamelde dromen.

Padlet meer speelplezier

Op de personeelsvergadering met alle leraren stelden we de algemene resultaten voor. Leraren bekeken in kleine groepen de verschillende padlets. Met een sterretje konden ze aangeven of ze de resultaten herkenden. Ze konden informatie toevoegen door commentaren te plaatsen.

In een tweede stap vroegen we de leraren via een online poll om de thema’s te rangschikken in volgorde van belangrijkheid.

Met de middagbegeleiders zaten we op een apart moment samen. We drukten de padlets af op grote papieren en vroegen de begeleiders om die per twee te bespreken en vervolgens aante duiden welke resultaten ze herkenden en wat ze nog wilden toevoegen.

Vervolgens vroegen we ook hen om te stemmen voor de thema’s waaraan ze wilden verderwerken.

Uit beide teams kwam hetzelfde thema als prioritair naar voren: organisatie en afspraken.

Op een aparte padlet brainstormden de leraren in groepjes verder over de dromen die al leefden in verband met organisatie en afspraken. Deze padlet vormde het vertrekpunt voor de werkgroep om verder aan de slag te gaan.

Padlet organisatie en afspraken