Ontdek en droom

Ontdek

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en daarin duurzame verandering te kunnen brengen, is een grondige beginsituatieanalyse belangrijk. Je zoekt uit en ontdekt hoe iedereen de middagpauze ervaart

Je neemt bij voorkeur alle betrokken actoren mee in het verhaal. Denk hierbij aan directie, leerlingen, leraren, middagbegeleiders en ouders. Op deze manier hebben zij het gevoel dat hun mening en ervaring ertoe doen. Dat zorgt ervoor dat er minder weerstand ontstaat en het veranderingsproces gemakkelijker kan verlopen. Concentreer je niet teveel op problemen maar waardeer wat goed gaat.

Bij het uitvoeren van de ontdekfase kun je overwegen om de droomfase meteen mee te nemen. Je brengt in kaart wat goed of minder goed loopt en koppelt daaraan onmiddellijk wat de betrokkenen graag anders zien in de toekomst of waarvan ze dromen.

Bewaak dat je bij elke actie zorgt voor een neerslag. Dat kan visueel zijn, in de vorm van foto’s, of schriftelijk, in de vorm van een verslag. Op deze manier kun je steeds terugkeren naar en gebruikmaken van alle data die je verzamelt.

Onderaan vind je inspiratie voor methodieken die je kunt gebruiken om de verschillende actoren te bevragen.

Middagbegeleiders vergaderen
Kinderen tekenen samen op een groot blad

Droom

In de droomfase kijk je naar de toekomst. Wat zouden de betrokkenen anders willen? Waar dromen ze van? Je kunt ervoor kiezen om dit stuk te laten aansluiten bij de ontdekfase door gebruik te maken van dezelfde methodieken en die meteen verder te zetten.

Wanneer je met kinderen werkt in de droomfase is het belangrijk om hen een kader te geven waarbinnen ze kunnen dromen.

 

TIP

Bedenk vooraf of je alle actoren wil laten deelnemen of misschien eerder een vertegenwoordiging van de verschillende betrokkenen wil bevragen. Je kunt bijvoorbeeld de leden van de leerlingenraad vragen om in verschillende klassen de dromen te verzamelen en hun bevindingen terug te koppelen naar de werkgroep. Of je kunt het oudercomité vragen om inbreng van ouders te verzamelen.

Basisschool Bloemendaal in Schoten organiseerde een speelplaatsweek. Elke klas koos een eigen methodiek uit om op zoek te gaan naar wat goed loopt, wat minder goed loopt en waar de kinderen van dromen. Gedurende de ganse week werkten de klassen hieraan verder. Op het einde van de week hield de school een tentoonstelling met alle resultaten van de verschillende klassen. Op die manier kreeg de school goed beeld van wat het thema teweegbracht bij de kinderen. Deze resultaten werden verder meegenomen naar de volgende fase.

Kinderen staan in groep op de speelplaats
Voetbalveldje op de speelplaats met plakkaatje met welke klassen mogen spelen

In basisschool Sleutelhof in Rumst was er regelmatig onenigheid over de beurtregeling van het voetbalveld. De leerlingen van de derde graad waren ontzettend gepassioneerd door voetballen. Ze wilden elke speeltijd de kans grijpen om hun favoriete sport uit te oefenen wat soms in het nadeel was van de leerlingen uit de lagere jaren. De hevigheid waarmee de oudere leerlingen zich in het spel wierpen, bracht al eens conflicten met zich mee. We observeerden en maakten foto's van het voetbalspel tijdens de middag en nodigden nadien een aantal van de voetballers uit voor een groepsgesprek. De foto's waren het startpunt voor het gesprek. De kinderen vertelden over de conflicten die ze hadden, mogelijke oorzaken daarvan en droegen oplossingen aan. De betrokkenheid van de leerlingen was groot wat maakte dat ze in alle eerlijkheid reageerden op de foto's en ze gaandeweg inzicht kregen in hun eigen aandeel. Het enthousiasme van deze leerlingen tijdens het gesprek leidde tot een aantal realistische ideeën om het voetbalgebeuren aan te pakken op school.