Start een leerlingenraad

Vooraleer je start met een leerlingenraad is het belangrijk om na te denken over de status die de leerlingenraad krijgt en over de aanpak. In basisschool Sleutelhof in Rumst formuleerde de school het ‘waarom’ van de leerlingenraad als volgt:

“Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen.

In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

De leerlingenraad verzamelt problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt die samen en zoekt naar oplossingen en antwoorden.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.”
Kinderen op leerlingenraadvergadering

De taken van deze leerlingenraad zijn:

  • Advies geven aan de school over bepaalde thema’s op vraag van de school of op eigen initiatief.
  • Informatie vragen aan de school, nodig om advies uit te kunnen brengen.
  • Informatie geven aan de andere leerlingen over de werking en de standpunten van de leerlingenraad.
  • Activiteiten organiseren om bijvoorbeeld meer sfeer op school te brengen.
  • Acties opzetten om problemen aan te pakken.

In deze school bestaat de leerlingenraad uit twee verkozen afgevaardigden van elk leerjaar van de lagere school. De leerlingen kiezen per leerjaar hun afgevaardigden. Elk kind brengt een stem uit.

De leerlingenraad wordt begeleid door twee leraren. Minstens één daarvan komt uit de eerste graad en kan de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar helpen om hun standpunten te verwoorden.

De leerlingen uit het zesde leerjaar zitten de leerlingenraad voor en maken verslag. De leraren stemmen niet mee wanneer er beslissingen  genomen worden.

De leerlingenraad komt 5 à 6 keer per jaar samen. De agendapunten worden vooraf in de klas besproken door de afgevaardigden. De leerlingen lichten de besluiten toe in hun klas en verspreiden het verslag.

Tip

Deel de beslissingen van de leerlingenraad over de middagpauze ook mee aan de middagbegeleiders. Voor hen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste afspraken over de middagpauze.

In Hippo's Hof in Gent krijgen de kinderen veel inspraak. Kinderen denken mee na over de middagorganisatie en doen voorstellen. In deze school is er geen leerlingenraad maar wel een kinderparlement in elke klas. Kinderen nemen vervolgens het initiatief om verdere acties te ondernemen rond de zaken die in de klas besproken worden.

"Ze organiseren zich dan zelf. De oudsten gaan bijvoorbeeld met hun vraag eens langs in de andere klassen om te zien of dat gedragen wordt. Dan vragen ze aan mij een momentje, een afspraak. Dan komen ze op mijn bureau met een voorstel en bekijken we wat mogelijk is. En zij doen dat wel vaker. Dat is niet alleen zo voor het eten maar ook bijvoorbeeld voor de speelplaats: of ze kippen mogen houden. En het is dus een piepkleine speelplaats maar ze willen kippen, ze willen een skateramp, ze willen eigenlijk alles… en dan moeten we gaan kijken van oké, hoe kunnen we nu aan uw vragen en verwachtingen tegemoetkomen. We nemen hun voorstellen altijd wel heel au sérieux en dat appreciëren de kinderen. Alleen zo blijven ze met hun vragen komen.
Directeur
Hippo's Hof