Ontwerp

Kinderen eten op de speelplaats

De onderzoeksfase is achter de rug. Je bent met het team tot een gedragen analyse van de resultaten gekomen en hebt prioritaire thema’s geselecteerd. Dan is het nu tijd voor een actieplan!

Je werkt nu vooral verder met je werkgroep. Je weet hoe alle partijen de middagpauze ervaren. Je weet wat elke partij belangrijk vindt en welke thema's voor het team prioritair zijn. Je hebt wellicht tijdens de vorige stap al een aantal dromen en ideeën verzameld voor de geselecteerde thema's.

In eerste instantie verbind je de resultaten met de pedagogische visie van je school. Passen de ideeën voor de middagpauze bij die pedagogische visie?

TIP: Schrijf je visie op de middagpauze uit.

Het loont in deze fase de moeite om een visie op de middagpauze uit te schrijven gebaseerd op de analyseer- en selecteerfase . Vertrek daarbij van wat de betrokkenen belangrijk vinden en vat dat samen in een heldere tekst. Zo zorg je ervoor dat de resultaten uit je onderzoek niet verloren gaan

Je brainstormt over ideeën en acties en hakt met je werkgroep knopen door:

 • Welke ideeën wil je verder uitwerken?
 • Hoe ga je dat aanpakken?
 • Wie neemt verantwoordelijkheid?
 • Tegen wanneer wil je de ideeën uitwerken?

Zet alles samen in een helder actieplan met thema's, concrete acties, verantwoordelijken en deadlines. Dat actieplan vormt de leidraad voor het verdere proces.

Deze fase is lastig en soms ook warrig. Verwacht niet dat je op een vergadering een helder plan kunt opstellen. Je zal meerdere vergaderingen nodig hebben. Eventueel kun je deelgroepjes in gang zetten.

Voor een actieplan is excel handig maar het kan ook gewoon op papier of in een eenvoudig word-bestand. Belangrijk is dat de mensen van je werkgroep toegang hebben tot het actieplan zodat ze weten wat hen wanneer te doen staat.

Kinderen op de trap op school

In basisschool Bloemendaal ging de werkgroep aan de slag met het thema afspraken en organisatie van de speeltijd. De werkgroep kwam tot de volgende stappen:

 • een visie op de speelplaats opstellen, gebaseerd op de pedagogische visie van de school en de resultaten van het onderzoek
 • een beperkt aantal speelplaatsafspraken maken
 • de afspraken visualiseren en verspreiden

Voor elk van deze acties werden er verantwoordelijken aangesteld en deadlines vastgelegd. Tijdens de bespreking werd het duidelijk dat de werkgroep de kinderen wilden betrekken bij het opstellen van de speelplaatsafspraken.

Een vierde actie werd afgeklopt: er werd een leerlingenraad opgericht. De directeur zou hiervoor het initiatief nemen.

Kind op speelplaats aan schoolbord

In basisschool de Speelvogel in Deurne leverde de analyseer- en selecteerfase twee grote thema's op: begeleiding en begeleidersstijl tijdens de speeltijd en afspraken en organisatie van de maaltijd.

De werkgroep kwam tot de volgende acties en duidde verantwoordelijken en deadlines aan:

 • opzetten van een coachings- en professionaliseringstraject voor de middagbegeleiders. Hiervoor werkte de school samen met een pedagogisch ondersteuner van KdG.
 • zorgen voor aanvangsbegeleiding en ondersteuning van de middagbegeleiders: gestructureerd overleg en intervisie; geschakeld toezicht met leraren
 • alle leerlingen laten eten in de klassen
 • aanbod op de speelplaats vergroten

Inspiratie