Methodieken begeleiders

De middagbegeleiders zijn de personen die het dichtste bij de leerlingen staan tijdens de middagpauze.

Elke begeleider neemt die rol op een andere manier op. De ene heeft een meer actieve begeleidersstijl terwijl de andere meer vanop een afstand toezicht houdt. 

TIjdens het onderzoek gaven de middagbegeleiders aan dat ze het niet altijd eenvoudig vinden om op de speelplaats.om te gaan met regels en afspraken, conflicten, oudere leerlingen.. Ze voelen zich soms minder bekwaam in pedagogische aspecten. Toch brengen zij op een dag heel wat tijd door tussen de leerlingen.

Ze zijn dus een erg belangrijke actor in het veranderingsproces. Door naar hen te luisteren en met hen in gesprek te gaan, kun je veel informatie verkrijgen. Geef op voorhand aan waarover het gesprek zal gaan en wat het doel van het gesprek is. Maak duidelijk dat je dit gesprek aangaat omdat je de middagbegeleiders waardeert, dat je ge├»nteresseerd bent in hun kant van het verhaal en dat je met hun mening rekening wil houden tijdens het veranderingsproces.

Middagbegeleiders vergaderen met directeur en onderzoekers

Focusgesprek

Een focusgesprek is een goede methodiek om met een beperkt aantal personen gericht in gesprek of discussie te gaan.

Zorg ervoor dat iedereen comfortabel kan zitten; in een kring of rond een tafel zodat de deelnemers elkaar goed kunnen zien. Op die manier kan de communicatie tussen de middagbegeleiders en de gespreksleider(s) optimaal verlopen.

Zorg ervoor dat iedereen een inbreng kan hebben. Dit kun je doen door een vraag of stelling eerst individueel kort te laten voorbereiden en nadien de kring rond te gaan. Je kunt ook mensen uitnodigen om iets te vertellen door ze aan te kijken of hun naam te noemen.  Duid hoe belangrijk je het vindt om naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor elkaar. Wanneer iedereen zijn mening heeft kunnen uiten, kan er eventueel een discussiemoment ontstaan. Er mogen verzuchtingen geuit worden maar let wel, steeds met het oog op opbouwende feedback, verbonden met het positieve kernthema. 

topiclijst

Gesprek op voeten

Het gesprek op voeten is een alternatief voor een focusgesprek. Het gesprek op voeten vindt rechtstaand plaats. Mensen kunnen bewegen in de ruimte.

Ga in een cirkel staan. Iemand start het gesprek door een stap vooruit te zetten. De anderen tonen wat ze vinden van wat er gezegd wordt door te bewegen. Je kunt achter de spreker gaan staan als je het met de spreker eens bent. Ga tegenover de spreker staan als je het niet eens bent met diens uitspraak. Je kunt ook ergens anders in de ruimte gaan staan als je geen duidelijke stelling wil innemen.

De gespreksleider gaat naast een persoon staan en nodigt die uit om zijn positie te verduidelijken. Als het nodig is, verduidelijk je de toelichting door die beknopt te parafraseren en te vragen of je het zo correct begrepen hebt.

Geef de tip aan de middagbegeleiders om steeds te spreken in de ik-vorm dat komt minder aanvallend over. Vraag hen ook om niet meer dan een idee per keer te formuleren.

Het voordeel van een gesprek op voeten is dat je je mening kunt laten zien zonder per se iets te vertellen. De methodiek werkt goed bij groepen die minder verbaal zijn.

Het gesprek op voeten is een gesprekstool uit deep democracy.

Kinderen spelen op geschilderde cirkels op de speelplaats