Methodieken ouders

Hoewel ouders niet aanwezig zijn tijdens de middagpauze op school, belangt de middagpauze ook hen aan. Kinderen komen namelijk thuis met verhalen en emoties die ook met de middagpauze te maken hebben. Hieruit vormen ouders zich een beeld van de middagpauze. De school weet weinig over de bezorgdheden, verwachtingen of positieve gevoelens van ouders in verband met de middagpauze. Om rekening te kunnen houden  met de kijk van ouders en om gepast te kunnen inspelen op hun ideeën en emoties, is het aangewezen de ouders te betrekken bij het veranderingsproces van de middagpauze. 

Vragenlijst

Via een vragenlijst, online of op papier, kun je veel ouders tegelijkertijd bereiken. Het is belangrijk om je taalgebruik aan te passen aan je doelpubliek. Formuleer zo eenvoudig mogelijk en gebruik af en toe foto's die je vragen ondersteunen. Zo bereik je ook minder taalvaardige ouders of ouders die de schooltaal niet of beperkt machtig zijn.

Stem de vragenlijst af op het positief kernthema van je school. Je kunt werken met een paar open vragen of juist bewust kiezen voor gesloten vragen met meerdere antwoordmogelijkheden. Maak de vragenlijst niet te lang en blijf bij de kern: vraag naar zaken waarover je zeker inbreng van ouders wil. 

Hieronder vind je een aantal vragenlijsten die je kunnen inspireren.

Vragenlijst basisschool Bloemendaal: meer speelplezier op de speelplaats

Vragenlijst basisschool Speelvogel: in eenvoudig taalgebruik

Algemene online vragenlijst voor ouders

Kinderen in de gang op de speelplaats
Gang op school

Gesprekken

Spreek ouders aan bij de schoolpoort of ga het gesprek met hen aan tijdens een vergadering van de ouderraad. Geef mee dat je benieuwd bent naar hun mening over de middagpauze. Op die manier kun je enkele gerichte vragen stellen en doorvragen wanneer iets niet duidelijk is.

Beklemtoon dat je dit gesprek aangaat omdat je de mening van ouders belangrijk vindt en omdat ze deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Laat hen weten dat je de feedback naast de inbreng van de andere actoren zal plaatsen om vervolgens te bekijken wat je meeneemt tijdens het veranderingsproces.

Bereid het gesprek voor door een aantal vragen op papier te zetten. Wanneer je ouders aanspreekt aan de schoolpoort, druk je de vragen af en vul je na elk gesprekje kort in wat er gezegd werd. Bespreek je het thema tijdens een vergadering van het oudercomité, bereid dan eveneens vragen voor en zorg voor een verslag.

Tip

Zoek je nog meer methodieken om ouders te betrekken? Kijk dan eens in de brochure van het VCOV of in deze van KOOGO.