Zorg voor een variatie aan speelmogelijkheden

Idealiter biedt de speelplaats ruimte voor een variatie aan speelmogelijkheden:

  • Ruimte voor actief spel: klauteren, slingeren, hangen, springen, evenwicht …
  • Ruimte voor sport en spel met een bal
  • Ruimte voor rustig, ingetogen spel
  • Ruimte voor creatief spel: bouwen, stapelen, prutsen … en allerlei vormen van fantasiespel
  • Ruimte voor explorerend spel: ontdekken, uitpluizen, natuur beleven.

Uit de survey die we afnamen, komt naar voor dat er op de Vlaamse speelplaatsen vooral ruimte is voor sport en balspel, actief spel en rustig en ingetogen spel. Kinderen hebben op de speelplaats minder toegang tot explorerend spel en creatief spel. Groene zones zijn ideaal om in te zetten op explorerend en creatief spel.

Kijk met een kritische blik naar je speelplaats:

  • Welke ingrepen kunnen meer variatie in spelvormen mogelijk maken?
  • Hebben kinderen de ruimte om een rustig hoekje op te zoeken?
  • Is er groen aanwezig en kan je dat groen uitbreiden?

Je hoeft niet meteen de hele speelplaats aan te pakken om de variatie aan speelmogelijkheden te bevorderen.

In Basisschool Bloemendaal bleek uit de bevraging van de kinderen en uit observaties dat voetbal een heel groot stuk van de ruimte innam. Met een simpele ingreep creëerde de school meer ruimte voor rustig en ingetogen spel: de voetbaldoelen werden weggehaald van onder het afdak en vervangen door picknickbanken.

Kinderens spelen op de speelplaats
“Ons ideaalbeeld is een grote buitenruimte waar iedereen van 2,5 tot 12 samen kan spelen maar dat is geen realiteit meer bij ons. Dus we zijn daarvan afgestapt. We hebben een beurtrolsysteem waarin een aantal groepen aan de overkant van de straat op het pleintje spelen. En dat heeft gewoon te maken met het weghalen van stress en druk op de speelplaats voor kinderen. We hebben een kar gevuld met speelgoed specifiek voor op het pleintje, met bijvoorbeeld steppen.”
Directeur
Hippo's Hof

In Hippo’s Hof in Gent is de speelplaats niet voorzien op het aantal kinderen dat er speelt. Teveel kinderen samen op de speelplaats zorgt voor agressie en frustratie. Om kinderen meer ruimte te geven, spelen ze tijdens de middag ook op het pleintje aan de overkant.

Tip

Kijk eens of je bij de zandbak geen modderkeuken kunt installeren. Met palletten en ander herbruikbaar materiaal is dat een kleine investering die garant staat voor uren creatief en explorerend spelplezier.

Tip

Op de website van MOEV vind je massa’s tips om kinderen in beweging te brengen op de speelplaats.

Tip

Wil je je speelplaats toch grondig aanpakken? Op Pimp je speelplaats vind je alle informatie. Bekijk ook het materiaal dat Kind & Samenleving ontwikkelde om je speelplaats kindvriendelijker te maken.