Maak waar

Speelplaats met fietsjes aan de zijkant

Je actieplan staat op punt. Je hebt concrete acties afgesproken, verantwoordelijken aangeduid en deadlines gesteld. De volgende logische stap is het uitvoeren van deze acties. Tijdens deze fase ga je echt aan de slag!

De werkgroep is in deze fase wellicht de trekkende groep van de acties. Maar ook anderen zijn betrokken: leraren, begeleiders en misschien ook ouders. Het is belangrijk dat de werkgroep de vinger aan de pols te houdt. Organiseer regelmatig een vergadering om te bespreken hoe de acties verlopen. Werk tijdens de vergaderingen aanmoedigend, faciliterend en ondersteunend. Het eigenaarschap laat je zoveel mogelijk in handen van de trekkers.

'Words create worlds' is één van de basisgedachten van waarderend veranderen. Met onze taal creëren we de realiteit. Als de taal die we spreken aanmoedigend is en versterkt wat goed gaat, zijn we de werkelijkheid al aan het veranderen.

Probeer tijdens deze fase niet te veel aandacht te geven aan wat moeilijk loopt en lastig is, aan de knelpunten die je tegenkomt. Je hoeft die zeker niet onder de mat te schuiven maar een positieve, bemoedigende aanpak werkt vaak beter om dingen ten goede te veranderen.

In Basisschool Bloemendaal bestond de belangrijkste actie eruit nieuwe en heldere speelplaatsafspraken te maken. Tijdens de pedagogische studiedag besprak het lerarenteam in groepjes welke grenzen ze willen stellen tijdens de speeltijd. Het doel was om tot een beperkt aantal regels te komen. Na verschillende brainstorm- en afstemmingsrondes klopte de school deze speelplaatsafspraken af:

  • Ik draag zorg voor anderen, mezelf, materiaal en omgeving
  • Ik speel op mijn eigen speelplaats
  • Als de regenboogparaplu op de speelplaats verschijnt, speel ik onder het afdak.
  • Ik leg mijn jas op de juiste plek.
  • Ik drink voor en na de korte speeltijd. Tijdens de middagspeeltijd neem ik mijn drinkbus mee naar buiten.
  • Ik voetbal enkel op de voetbalveldjes en volg hierbij het voetbalschema
  • Ik speel respectvol en sportief
  • Ik blijf uit de gang tijdens de middagspeeltijd
  • Ik gebruik het pad tussen de fietsenstalling en voetbalvelden om rustig en veilig de speelplaats over te steken
  • Als ik materiaal meeneem van thuis, is dit op eigen risico

De afspraken werden afgeklopt door het lerarenteam maar ze werden voorgelegd en besproken met de leerlingenraad en met de middagbegeleiders.

Enkele werkgroepleden boksten een speelse powerpointpresentatie in elkaar over de afspraken. Bij de start van het nieuwe schooljaar kregen alle kinderen die presentatie te zien. Het team maakte de afspraken ook visueel: het maakt een affiche voor op de speelplaats.

Kinderen laten schelpen in hun hand zien

In de Speelvogel in Deurne zette de school een coachings- en professionaliseringstraject op voor de middagbegeleiders. Daarvoor schakelden ze een pedagogisch ondersteuner in van de Karel de Grote Hogeschool. De ondersteuner werkte participatief met een groepje van vijf middagbegeleiders. Ze bevroeg hun noden. Ze ging tijdens de middagpauze participatief observeren. Ze voorzag een aantal inhoudelijke themasessies over emoties en prikkelverwerking bij kinderen, welbevinden en betrokkenheid, nieuwe autoriteit. Daarnaast zette ze ook individuele werkbegeleiding in. Ze liep verschillende keren mee met een begeleider tijdens de middagpauze en gaf direct feedback op acties van middagbegeleiders.

De school zelf ondernam ook actie om de middagbegeleiders te versterken in hun taak. Ze voorzag aanvangsbegeleiding voor startende middagbegeleiders. Beginnende begeleiders lopen voortaan eerst een aantal weken mee met een leraar. De directeur plande bovendien gestructureerd overleg en intervisiemomenten met de middagbegeleiders. Middagbegeleiders werden ook mee uitgenodigd op etentjes met het personeel.

Een aantal kleinere acties werden ondernomen om het aanbod op de speelplaats te vergroten: de speelgoedwinkel werd heropend. Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar staan in voor het uitlenen en terug verzamelen van materiaal. Regelmatig werd er muziek gespeeld tijdens de middagspeeltijd. En er werd een voetbaltornooi georganiseerd.

Daarnaast besliste de werkgroep op basis van de resultaten van het onderzoek dat alle klassen voortaan in de klas zouden eten, samen met hun leraar.

Bovenaanzicht speelplaats

Inspirerende voorbeelden